Numer oferty
  Miejscowość
  Ulica
  Cena

  Powierzchnia

  Liczba pokoiOferta nr 457/6168
Typ: Grunt - sprzedaż
Miasto: Środa Wielkopolska
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Cena: 500 000 PLN
Powierzchnia: 0 m2
Media: woda,
Własność: własność
Przeznaczenie: komercyjny
Działka: 15000 m2
Opłaty: -
Opis oferty:

Sprzedam działkę mieszkaniowo- usługową o powierzchni 15000 mkw, położonej niedaleko Środy Wielkopolskiej, w Miąskowie Cena 500000zł Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dla tego terenu wystawił opinię ,cytuję: ......` na terenie nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych objętych ochroną konserwatorską `, .......`.planowana inwestycja nie naruszy zasad ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego` Działka położona przy drodze utwardzonej ,w odległości ok 300 m od drogi krajowej, wśród istniejącej zabudowy mieszkaniowo usługowej Media -prąd, woda Działka objęta MPZP. Warunki dla (między innymi ) zabudowy wielorodzinnej to 40% i 10m wysokości. Możliwy zakup większego terenu do 31569mkw. Poniżej wybrane fragmenty zapisu z planu.. UCHWAŁA NR V/23/2007 RADY GMINY KRZYKOSYz dnia 22 lutego 2007 roku Na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej ROM zurbanizowane tereny wiejskie, na których dopuszcza się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej, zagrodowej: ogrodniczej i rolnej, budynków usług agroturystycznych, obiektów obsługi mieszkańców w zakresie handlu, różnego rodzaju usług oraz małych hurtowni; Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej ROM Zakazuje się: 1) przeznaczania na cele zabudowy powierzchni większej niż 40% powierzchni działki budowlanej; 2) lokalizowania zabudowy szeregowej i grupowej, o ile zabudowa ta nie ma cech zorganizowanej działalności inwestycyjnej; Nakazuje się: 1) przeznaczenie na cele powierzchni terenu biologicznie czynnej nie mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej; 2) stosownie w budynkach dachów stromych dwu- lub wielospadowych. 3. Dopuszcza się zastosowanie dachów płaskich lub o innym niż określono w ust. 2 kącie nachylenia połaci dachowych w budynkach usługowych i hurtowniach. . Dopuszcza się dokonanie podziału terenu na działki: 1) o powierzchni nie mniejszej niż: a) w zabudowie wyłącznie mieszkaniowej: - w zabudowie wolnostojącej 600 m2, - w zabudowie bliźniaczej 400 m2, b) w zabudowie mieszkaniowej z towarzyszeniem budynków usługowych i magazynowych 1200 m2 Kontakt: GRZEGORZ GRUBSKI tel. kom: 608-356-377 `WESTHOME` Nieruchomości ul. Starołęcka 18 61-361 Poznań tel. (061)8750-333 email: grzegorz.grubski@westhome.pl www.westhome.pl Numer licencji pośrednika odpowiedzialnego zawodowo 14865 BIURO UBEZPIECZONE